Bedriftsmelding - Bedriftsmelding

INFO: Hjemmesiden til Logopedklinikken er under fornyelse. 


Logopedklinikken
Spesialiserer seg innen afasi og rehabilitering etter hjerneslag. 


Logopedklinikken er en privat klinikk i Stavanger. Klinikken jobber innen  fagområdene afasi, parkinson, taleapraksi, dysfagi og stemme. Foretaket ble stiftet i 2006 av Logoped MNLL Anne-Christin Schjølberg. 
Tilbyr ambulerende tjenester, der behandlingen foregår i pasientens eget hjem eller på institusjoner.
 

Klinikken arbeider etter de etiske retningslinjer og satser for undersøkelse og behandling som Norsk Logopedlag har satt.
 
Logopedklinikken har refusjonsavtale med
Helseøkonomiforvaltningen HELFO.  Ønsker du å komme i kontakt? Send meg gjerne en e-post, da jeg ofte sitter opptatt i behandlinger.  


Anne Christin Schjølberg  
e-post: acs@logopedklinikken.no

Min postadresse er: Schiøtz Gate 5, 4008 Stavanger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Website Builder drives av  Vistaprint