Velkommen til Logopedklinikken

Logopedklinikken er en privat tjeneste i Stavanger og omliggende kommuner. Foretaket ble stiftet av logoped Anne-Christin Schjølberg i 2006.

Logopedklinikken har valgt å gi behandling innen afasi og stemmevansker.  Logopeden oppdaterer seg kontinuerlig innen disse fagområdene både gjennom kurs og faglitteratur. 

Logopedklinikken følger helsedirektoratets retningslinjer i forhold til oppfølging av afasi/språkvansker. Vi tilbyr derfor intensiv trening i akuttfasen, som bør omfatte fem timer i uken. Forskning viser at hyppighet og mengdetrening er viktig for å bedre språkvanskene.  

Behandlingen gis på logopedens kontor, i pasientens hjem, skole og institusjoner. Klinikken gir også tilbud om videokonsultasjon og veiledning til pårørende og personell over telefon.

Klinikken arbeider etter de etiske retningslinjer og satser for undersøkelse og behandling som Norsk Logopedlag har satt.

Gruppetimer: Afasi og Parkinsongruppe . Ta kontakt dersom du ønsker å delta på en av våre grupper.  


Logopedklinikken har refusjonsavtale med HELFO.Ta gjerne kontakt for timeavtale på mobil 970 62 978, eller på e-post: acs@logopedklinikken.no

Postboks: 420, Madla, 4090 Hafrsfjord

Besøksadresse: Langflåtveien 38, 4017 Stavanger, 2.etg. (Ligger i samme bygg som OBS, Mariero.) 

"Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et annet menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der."

(Søren Kierkegaard)
  


Vi er medlem av Norsk Logopedlag(MNLL)
Vi er medlem av Norsk Logopedlag(MNLL)