Bedriftsmelding - Bedriftsmelding

INFO: Hjemmesiden til Logopedklinikken er under fornyelse. 


Logopedklinikken
Spesialiserer seg innen afasi og rehabilitering etter hjerneslag. 


Logopedklinikken er en privat klinikk i Stavanger. Klinikken jobber innen  fagområdene afasi, parkinson, taleapraksi, dysfagi og stemme. Foretaket ble stiftet i 2006 av Logoped MNLL Anne Christin Schjølberg. 
 
Klinikken arbeider etter de etiske retningslinjer og satser for undersøkelse og behandling som Norsk Logopedlag har satt.
 
Logopedklinikken har refusjonsavtale med
Helseøkonomiforvaltningen HELFO.  
Ønsker du å komme i kontakt? Ring eller send meg en e-post.


Anne Christin Schjølberg  
e-post: acs@logopedklinikken.no

Min postadresse er: Postboks...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint