Velkommen til Logopedklinikken

Logopedklinikken er en privat tjeneste i Stavanger og omliggende kommuner. Foretaket ble stiftet av logoped Anne-Christin Schjølberg i 2006.

Klinikken spesialiserer seg innen afasi-rehabilitering etter hjerneslag. I tillegg til dette tilbyr logopeden stemmebehandling.

Logopedklinikken er en ambulerende tjeneste. Behandlingen gis i pasientens hjem, eller i institusjoner. Tilbudet gis til voksne etter fylte 18 år.  Klinikken gir også tilbud om videokonsultasjon og veiledning til pårørende og personell over telefon.

Klinikken arbeider etter de etiske retningslinjer og satser for undersøkelse og behandling som Norsk Logopedlag har satt.


 

Logopedklinikken har refusjonsavtale med HELFO.Ta gjerne kontakt for timeavtale på mobil 970 62 978, eller på e-post: acs@logopedklinikken.no 

"Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et annet menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der."

(Søren Kierkegaard)