Tittel - Din tekst herLogopedklinikken er en privat klinikk i Stavanger. Klinikken jobber med de logopediske fagområdene stemme, stamming, språkvansker og afasi.  Foretaket ble stiftet i 2006 av Logoped MNLL Anne Christin Schjølberg.  

Logopedklinikken drives i dag av to logopeder med hvert sitt enkeltmannsforetak i klinikken:

Brith Stokke Kalheim

Anne Christin Schjølberg


Klinikken arbeider etter de etiske retningslinjer og satser for undersøkelse og behandling som Norsk Logopedlag har satt.
 
Logopedklinikken har refusjonsavtale med
Helseøkonomiforvaltningen HELFO.

Logopedklinikken har kontor i
 
Sanitetens Helsehus
Schiøtz gate 5
4008 Stavanger
Ønsker du å snakke med oss? Ta gjerne kontakt:


ANNE CHRISTIN SCHJØLBERG
fagområde: stemme, stamming og språkvansker
mobil :  97062978 
e-pst: acs@logopedklinikken.noBRITH STOKKE KALHEIM
fagområde: afasi
e-post:  bsk@logopedklinikken.no
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint