Tittel - Din tekst her

Anne Christin Schjølberg
 
Jeg er utdannet logoped MNLL, musikk-og sangpedagog. I tillegg til dette har jeg en videreutdannelse innen kognitiv terapi.  Utdanningene er foretatt ved Universitetet i Stavanger, avdeling for kunstfag, Universitetet i Oslo, institutt for spesialpedagogikk, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norsk Forening for Kognitiv Terapi.  
 
Jeg har vært privatpraktiserende og drevet Logopedklinikken siden august 2006 til i dag. 
Tidligere har jeg vært ansatt som Logoped ved Stavanger Universitetssjukehus.  Var da tilknyttet fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) Lassa og Terapiavdelingen. Av annen praksis har jeg arbeidet ansatt i Sola Kulturskole. Underviste da elever med sangelever og barn med spesielle behov.

Mitt store interesseområdet innen logopedien er stemmefaget.
Medlemsskap:
Norsk Logopedlag
Rogaland Logopedlag 
Norsk Forening Kognitiv Terapi
Stemme
Stemmevansker kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk av stemmen. Stemmevansker får konsekvenser på mange måter for deg som rammes.  Det blir slitsomt og tungt å snakke og dette kan påvirke deltakelse i sosiale situasjoner.  For mennesker i stemmekrevende yrker kan dette resultere i sykemelding.
Viktige tegn på stemmevansker er:
Heshet, sårhet, kremting, smerter, vond og øm muskulatur.  
Stamming og løpsk tale
Både stamming og løps tale er kommunikasjon og taleflytvansker.  Stammingen  bærer ofte preg av forlengelse av lyder, stavelser som repeteres, blokkering av lyder, eller at du stopper opp i ordet. 
Tilbudet gis til ungdom og voksne stammere.  Jeg forsøker å integrere metoder fra logopedisk, musisk og kognitiv terapi.

Personer med løpsk tale har ofte vansker med å uttrykke seg klart.  De snakker fort og utydelig, og ordene kan komme i en annen rekkefølge enn vanlig.  Talen er ofte rask og ujevn i karakteren.  Denne måten og snakke på kan gjøre at en føler seg misforstått og opplever å miste kontroll i samspill med andre.  Dette kan oppleves som en belastning og føre til at selvfølelsen påvirkes negativt.
Mange med denne vansken er ikke selv klar over hvordan talen høres ut når de snakker.  De søker derfor ikke hjelp for å få behandling for vansken.  

 

Stemmeutvikling


Dette er timer for deg som opplever at det kan være slitsomt å bruke stemmen. Mange kan streve med kremting, tørrhet, svelgtrang, sårhet eller smerter. 
Mennesker i yrker hvor de må holde foredrag, presentasjoner osv, kan oppleve at belastningen er stor for stemmen.
Vi jobber med ulike øvelser for å balansere stemmen og styrke ditt personlige og profesjonelle uttrykk. Pust, avspenning, mindfulness, ulike "yoga-øvelser" for stemme og kropp.


Stemmeterapi og selvutvikling

Stemmen er ditt mest personlige uttrykk.  Vi bruker den som et verktøy for å jobbe med oss selv. 
Øvelser for å styrke selvtillit, selvverd og oppleve økt glede og tilstedeværelse.
I disse timene arbeider vi med øvelser innen : stemmelogopedi, sangterapi, mindfulness, yoga for kropp og stemme og samtale/kognitiv terapi.Praktisk informasjon
Tilbyr behandling ved mitt kontor i Stavanger, eller hjemmebesøk/institusjon ved behov. 
Det er heis i Helsehuset hvor jeg holder til.  Jeg bestiller taxi over pasientreiser til dere som har behov for det. se www.pasientreiser.no, eller tlf 05515.


Jeg tilby også mine tjenester ute i distriktet.  Jeg kan leies inn av kommunal sektor/fylkeskommune, sykehjem, rehabiliteringshjem og andre med behov for logopediske tjenester.  Jeg arbeider da innen alle logopediske fagfelt.  Jeg arbeider etter takster som logopedlaget har satt for behandling. 
 
 
 
  
 
Website Builder drives av  Vistaprint