Bedriftsmelding - Bedriftsmelding


Utdannet logoped MNLL, sangpedagog og musikkpedagog.  Har en videreutdannelse innen kognitiv terapi.  

LSVT
parkinson
Helhet
Besøker klienten i eget hjem.  
Etterstreber å gi 5 timer pr uke som Helse direktoratet har anbefalt etter hjerneslag.
Samarbeid med annet helsepersonell, lege, og andre rundt klienten.  


$adresse1$

$by$, $postkode$

Tid:


Website Builder drives av  Vistaprint