Afasi

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med å bruke språket og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsak til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Taleapraksi

Taleapraksi gir vansker med å utføre talebevegelser raskt og i riktig rekkefølge. Det er ikke lammelser i taleapparatet som påvirker apraksien, men en svikt i nervesignalene fra hjernen og ut til taleapparatet som gjør at en ikke er i stand til å utføre bevegelser man tidligere har lært og kunnet godt.

Dysfagi

Dysfagi er vansker med spising og/eller svelging. Personer med dysfagi kan ha vansker med å svelge mat, drikke og spytt. Dysfagi kan oppstå i en eller flere faser av spise- og svelgeprosessen. Svelgevansker kan ramme mennesker i alle aldersgrupper.

Stemmevansker

Stemmevansker er vedvarende problemer med å lage stemmelyd og å snakke. Stemmevansker kan hindre god kommunikasjon med andre. Man kan oppleve smerte og ubehag i stemmeapparatet, avvikende stemmekvalitet, svak, luftfylt, hes, presset eller skjelvende stemme. Noen kan oppleve å miste stemmen (afonisk). Enkelte sykdommer som parkinson, huntington, ALS gir som ofte stemmevansker.

Vi skiller mellom nevrologiske, funksjonelle og organiske stemmevansker. I tillegg kan noen oppleve stemmevansker relatert til psykosomatiske diagnoser.