Besøksadresse: Langflåtveien 38, Mariero (Samme bygg som Obs, 2.etg.)

Postadresse: Postboks 420,4090 Hafrsfjord

Mobil: 97062978

E-post: acs@logopedklinikken.no