Behandling

Logopedklinikken tilbyr behandling innen:


  • Afasi
  • Dysartri
  • Taleapraksi
  • Dysfagi
  • Parkinson og stemmevansker
  • Stemmevansker
  • Uttale og artikulasjonsvansker
  • Stamming
  • Stemmeutvikling/coaching. Timer for deg som ønsker å forbedre din stemme.  Øvelser innen stemmehygiene, stemmebruk/adferd, bevisstgjøring av egen stemme. 

Logopedklinikken tilbyr hjemmebehandling eller behandling på institusjoner og video-konsultasjon.