Behandling

Logopedklinikken tilbyr behandling innen:


  • Afasi
  • Dysartri
  • Taleapraksi
  • Dysfagi
  • Parkinson og stemmevansker
  • Stemmevansker

Logopedklinikken tilbyr hjemmebehandling eller behandling på institusjoner og video-konsultasjon.