Priser/refusjon

Logopedklinikken har mønsteravtale med HELFO. Dette medfører at Helfo dekker behandlinger der de har godkjent dette. For å få behandling ved Logopedklinikken må det foreligge en henvisning fra lege/spesialist og det må være avklart med kommunal tjeneste at de ikke kan tilby behandling. Ta gjerne kontakt med meg om du er usikker på hva du har krav på, eller om du ønsker hjelp i søkeprosessen.

Takst 1: Undersøkelse: kr 1594,-

Takst 2: behandling 45 minutter: 798,-

Takst 3: behandling 60 minutter: 1057,-

Utfyllende informasjon om Helfos takster nedenfor:

Vedlegg 1 til § 5-10 - Honorartakster for undersøkelse/behandling logoped/audiopedagog